Mail adresser så nya LoTS systemet fungerar ??

by Sievert No Responses.

– Sänd ditt medlemsnummer och mail adress så vi kan uppdatera alla medlemmar i nya systemet annars blir det problem med licenser m.m den som inte har mail adress erhåller ingen licens.

Skicka mail till sievert.lindqvist@glocalnet.net   snarast, vi uppdaterar omgående eller lämna uppgifterna på klubbkansliet som är öppet torsdagar kl.18.00 – 19.00 // Välkomna – styrelsen