Medlemsavgift 2016 Plusgiro: 10 54 10 – 5

by Sievert No Responses.

– Utsänt medlemskort aktiveras vid betalning Plusgiro : 10 54 10 – 5  glöm inte meddela medlemsnummer på alla vid betalning

-Avgifter enskild medlem 300:– , ungdom 150:-, familj med samma adress 500:- (hedersmedlemmar / anhörig 0:- )

Kommande arrangemang 2016, 16 januari 6 timmars, 26 mars Himmelstalund, 7 maj Majpokal, juli ev. SM veckan, 28 augusti FR sprint, 5 november Hjerpes Maskincentra.