Medlemskapet 2017

by Sievert No Responses.

– I samband med kallelse till årsmötet bifogades medlemskort men kortet aktiveras först när medlemsavgift betalats till Plusgiro 105410-5. Glöm inte uppge medlemsnummer vid betalning.

Betalningsperiod är fram till 31 mars 2017 därefter spärras alla kort och eventuella licenser.

Norrköpings MK // styrelsen