Medlemskort 2014.

by Sievert No Responses.

Kommande vecka kommer medlemskorten för 2014 att sändas ut.

Mer information om verksamheten 2014 kommer att bifogas handlingarna.

Klubblokalen öppen torsdagar kl.18.00 – 20.00 välkommen på besök.