Startplats Hjerpes Maskin Centra sprinten 1 nov

by Sievert No Responses.

Start,service och målplats Hjerpes Maskin Centra sprinten avfart 118 från E4 (Klinga trafikplats) därefter till Linköpingsvägen (gamla E4)  500 m från OK/Q8 ,Mc Donald´s. Första start kl.10.00 parkering utanför industriområdet (tävlingsområdet)